Discipelskab

….Gør mennesker til mine Disciple, idet i……

Hele livet med Jesus er koblet op på discipelskab. Jesus har kaldet alle troende til at følge ham, leve som ham og gøre andre til disciple ved at lære dem alt hvad han har befalet os.

Discipeltræning hver søndag

Børnekirken er erstattet af 45min. discipeltræning hver søndag kl.10.00.

For Guds rige tilhøre børnene, så derfor deltager børnene og de voksne, som er nye i troen, i praktisk discipeltræning. De voksne, som har været en Jesu discipel i en længre periode, oplærer børnene og de nye i troen.

Discipeltræningen består i oplæring af Jesu befalinger og lære ud fra bibelen, samt træning i nådegavernes brug. Oplæringen består også i at lære at tjene og betjene.

Det teologiske grundlag er at Jesus har befalet os at gøre mennesker til Hans disciple og oplære dem i Hans lære og livsstil

 

Vi arbejder ud fra et koncept der lyder:

JEG GØR, DU SER PÅ
JEG GØR, DU HJÆLPER TIL
DU GØR, JEG HJÆLPER TIL
DU GØR, JEG SER PÅ DU GØR, EN ANDEN SER PÅ
DU GØR, EN ANDEN HJÆLPER TIL
EN ANDEN GØR, DU HJÆLPER TIL
EN ANDEN GØR, DU SER PÅOSV. OSV. OSV.